Právo na vypnutí. Evropa chce chránit soukromí zaměstnanců před jejich šéfy

0
324

Právo na odpojení
Problém umocnila korona-krize resp. práce z domova
Někteří jsou proti
Pracovníkům z členských zemí EU musí být mimo pracovní dobu umožněno vypínat digitální zařízení, aniž by za to nesly nějaké pracovně-právní následky. Usnesli se na tom poslanci Evropského parlamentu (EP) z Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), kterému předsedá slovenská europoslankyně Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Usnesení, pro které hlasovalo 31 členů výboru, šest bylo proti a 18 se zdrželo hlasování, prosazuje, že členské země EU musí zajistit, aby pracovníci mohli účinně využívat práva na odpojení se od elektronických zařízení i prostřednictvím kolektivních smluv. Poslanci poukazují na to, že toto právo je nezbytné pro ochranu zdraví pracovníků.

Usnesení také připomíná, že práce z domova sehrála během koronakrize klíčovou roli při ochraně pracovních míst a podniků.

Právo na odpojení
„Nemůžeme ponechat miliony evropských pracovníků, kteří jsou vyčerpaní tlakem být neustále k dispozici a příliš dlouhou pracovní dobou, svému osudu. Nyní je ta správná chvíle postavit se za ně a dát jim, co si zaslouží: právo na odpojení se [od práce]. Má to zásadní výzvám pro naše duševní a fyzické zdraví. Nastal čas aktualizovat práva zaměstnanců tak, aby odpovídaly nové realitě digitálního světa,“ prohlásil zpravodaj usnesení Alex Agius Saliba.

Europoslanci za tímto účelem ještě v prosinci vyzvali Evropskou komisi, aby navrhla směrnici EU o „právě na odpojení“, protože toto právo zatím není výslovně zakotveno v legislativě EU. Zdůraznili také, že možnost „vypnout se od práce“ by měla být základním právem, které umožňuje zaměstnancům odlehčit se od pracovních úkolů a elektronické komunikace mimo stanovenou pracovní dobu, a to bez jakýchkoli následků.

Evropský parlament požaduje zakotvit do legislativy takzvané právo na vypnutí. Snahou je, aby měli lidé v této stále více digitální době prostor pro své soukromí a mohli se nerušeně věnovat rodině a svým koníčkům. V praxi by to znamenalo, že vám šéf po pracovní době nesmí volat ani psát emaily či posílat zprávy.

Problém umocnila korona-krize resp. práce z domova
Kultura „nepřestalé práce“ a rostoucí očekávání ze strany zaměstnavatelů, že pracovníci by měli být kdykoli dosažitelní, mohou podle výboru EMPL negativně ovlivnit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a také jejich fyzické a duševní zdraví a pohodu.

Vnitrostátní orgány by také měly zajistit adekvátní ochranu osob, které toto právo skutečně využijí, před diskriminací, kritikou, propuštěním z práce či jinými podobnými postihy ze strany za